Tur- og havseiling      

 • Regatta       • Seilkurs       • Småbåtene       • Hus & Havn       • Tur & hav       • Styre & stell       • Om KS       • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem
  Logg inn medlem

Havneavgifter


Karmøy Seilforenings havneavgifter

Årsmøtet i Karmøy Seilforening ga i 2006 styret fullmakt til å utnevne en komité for å fastsette priser/årsavgift ved bruk av havnen. Avgiftene gjelder til nye priser blir vedtatt.

Følgende priser er fastsatt:
Felles minste innskudd alle båter kr 3000,-
Båtplass i bøye kr. 1250,- pr. år.
Båtplass langs kai/flytebrygge kr. 80,- pr fot.
Båtplass utrigger u/innskudd kr. 3500,- pr. år, 4 m bredde.
Båtplass utrigger m/innskudd kr. 1500,- pr. år. 4m bredde.

Innskudd for uterigger er kr 23000,- som inkl. de kr 3000,- som er felles innskudd for alle med tildelt båtplass.
Vinter opplag på land er inkludert.


Medlemmer som ikke har fast plass i havna, kan for kortere perioder få midlertidig fortøyningsplass anvist av havnesjef.
Månedsleie i henh. til prisliste og båtstørrelse,
Uterigger kr 400,- pr mnd.
Bøye kr 200,-.
Longside kai kr 12,- pr fot/mnd.
Påbegynt måned regnes som hel måned. Liggetiden avtales på forhånd, er denne over 4 mndr. skal felles innskudd på kr 3000,- betales.

Vinteropplag kr 500,-
+ service strøm kr 150,-
Foreningens båter som tas på land for vårpuss/rep. bet. for servicestrøm.

Dersom plassen tillater det kan andre ikke medlemmer leie vinteropplagsplass på land.
Ved fremleie/utlån av plassen til andre ikke medlemmer tilfaller overskytende av dette foreningen.
Ved fremleie til ikke medl. kr 600,- pr måned
Vinteropplag på land kr 800,-
Mindre båter på flyttbar tralle kr 400,-
Servicestrøm kr 150,-
Bruk av området til rep./ båtpuss og lignende avtales pris med havnestyret.
Bruk av strøm utenom må avtales med havnestyret.

Alle disponeringer av havn og området rundt skal avtales nærmere med havnestyret.

    Utskriftsvennlig versjon
 

Karmøy Seilforening - Gofarnes Seilhavn